Salsa – Concept

Onze opleiding wil persoonsgericht, studentgericht en praktijkgericht opleiden. We werken hiervoor nauw samen met het werkveld via ons SALSA-concept.

SALSA staat als acroniem voor

S amen school maken
A nkerscholen en
L erarenopleiding lager onderwijs in
S ynergie met
A ccent op ieders talent

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO

Dank voor uw inzet!                                            

De hogeschool is u zeer dankbaar voor uw betrokkenheid binnen het SALSA-project en nodigt u nu reeds uit op een bedankingsavond voor mentoren, stageschoolcoördinatoren en directies op dinsdagavond 25 mei 2021.

Namens Geert Van Buynder (opleidingshoofd), Reine De Rudder (stagecoördinator),  alle stagelectoren en leergroepbegeleiders.

Contact:

Reine De Rudder, stagecoördinator, Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
reine.derudder@odisee.be
ODISEE, campus Sint-Niklaas
Hospitaalstraat 23 - 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 780 89 05
https://stage.odisee.be/onderwijs