Begeleiding en evaluatie vanuit keuzetraject

Tijdens Stage 3-2 gaan we uit van een veilige werkcontext waarbij een student toegroeit naar startbekwaamheid. We vinden het belangrijk dat een student exploreert, zoveel mogelijk uitprobeert en leert uit zijn fouten. Een open communicatie tussen de student en alle begeleiders achten we tijdens de stageduurtijd essentieel.

Op het einde van de stage vindt een triadisch gesprek plaats over zowel de innovatiestage als de ingroeistage. Op dit gesprek zijn de student, één van de coaches van het keuzetraject en één of meerdere vertegenwoordiger(s) van de ankerschool aanwezig. Dit gesprek vindt plaats op de ankerschool (of via een Teams webmeeting). De student bereidt dit triadisch gesprek voor vanuit een zelfevaluatie (zie sjabloon). Tijdens dit triadisch gesprek wordt een synthese van Stage 3-2 opgesteld. Dit gebeurt op basis van alle aspecten die deel uitmaken van Stage 3-2.

Verwachtingen t.a.v. de directie / stageschoolcoördinator / mentor

Maak tijd vrij om tussentijds feedback te geven t.a.v. de innovatiestage en de ingroeistage. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de student om feedback te vragen.

Op de dag van het triadisch gesprek stel je samen met één van de coaches van het keuzetraject en de student een synthese van Stage 3-2 op. Voorafgaand heeft de student dit triadisch gesprek voorbereid.

Verwachtingen t.a.v. de student

Neem je verantwoordelijkheid om tijdig feedback te vragen.
Bereid het triadisch gesprek voor.