Doelen

Inbedding in keuzetraject

Iedere student van fase 3 maakt voor de start van het academiejaar een keuze uit 3 verschillende keuzetrajecten. De bedoeling is dat de student verdiepend en innovatief aan de slag gaat rond een bepaald thema en uiteindelijk zal afstuderen met een kleur/specialisatie. Ieder keuzetraject is een clustering van volgende opleidingsonderdelen: Innovatiestage, Bachelorproef  en Keuze(stage) voor een totaal van 16 studiepunten. De keuzetrajecten zijn geënt op een aantal speerpunten uit de opleiding: inclusie, ervaringsgericht leren, e-learning. Voor afstandsstudenten, studenten internationalisering en sommige andere trajecten wijken we hier deels of volledig van af, wat beschreven staat in het stagevademecum.

Voor de invulling van Stage 3-2 betekent dit dat er ruimte is om innoverend te werken binnen de innovatiestage. Daarnaast is de ingroeistage vooral bedoeld om geleidelijk aan uit te groeien tot een volwaardig lid van het schoolteam. We leggen beide stagevormen nog uitgebreid uit. (Zie ingroeistage en innovatiestage) Voor afstandsstudenten  en studenten internationalisering wijken we hier deels of volledig van af, wat beschreven staat in het stagevademecum.

Ingroeistage

Stage 3-2 bestaat enerzijds uit ingroeistage. We verwachten dat de student zelfstandigheid kan opbouwen binnen de competenties die ruimer schoolgebonden zijn. We denken hierbij vooral aan die basiscompetenties die horen bij de cluster van leraar als lid van een schoolteam.

 

Innovatiestage

Anderzijds bestaat Stage 3-2 uit innovatiestage. Hier staan in het bijzonder de competenties van de leraar als innovator/onderzoeker centraal. In de innovatiestage zet de student de attitudes en competenties in die hij/zij tijdens eerdere stages heeft ontwikkeld. Elk keuzetraject legt eigen accenten tijdens deze innovatiestage die je terug kan vinden bij 'Overzicht keuzetrajecten'.

Een student neemt ook oefenkansen op als organisator en uiteraard blijven ook de attitudes en de andere basiscompetenties van belang.