5L/6L – Beginsituatie

De student die u begeleidt, fungeert als schoolassistent.In de laatste fase van de opleiding is het de bedoeling om de stagiair geleidelijk meer zelfstandigheid te geven in de hele organisatie van het klasgebeuren: de opstelling van het week- en lessenrooster, het inbouwen van tussendoortjes, de aankleding van de klaswand, de remediëring … Hij doet eerst stage in het eerste leerjaar.

Voor de laatste didactische stage vinden we het belangrijk dat een student vanuit eigenaarschap kan kiezen voor een stage in een leerjaar naar keuze. In principe kan de student kiezen tussen het vijfde of zesde leerjaar, tenzij anders werd afgesproken op de hogeschool. Wij vragen hierbij nog minimale begeleiding, want we verwachten tijdens  de realisatie een grote mate van zelfstandigheid van de student.

 

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO