5L/6L- Beginsituatie

De student die u begeleidt, fungeert als klasassistent. Tijdens dit academiejaar hebben de studenten in zich o.m. verdiept in volgende focuspunten uit de opleiding:

  • Differentiatie
  • Gevarieerde werkvormen
  • Positief leefklimaat en groepsdynamiek

Zij hebben daartoe stage gelopen in het derde leerjaar (of uitzonderlijk een vierde leerjaar). Campusstudenten hebben bovendien dit semester een gedifferentieerde stage gedaan, waarin ze naar keuze attitudes en vaardigheden konden bijwerken, verdiepen, verbreden. In dit semester werken we actief rond volgende focuspunten:

  • Aanpassen aan de mogelijkheden van elk kind/differentiatie
  • Gevarieerde werkvormen
  • Positief leefklimaat en groepsdynamiek
  • Evalueren om te leren
  • Inhouden derde graad
  • Leren leren

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO