3L – Doelen

Graag verwijzen we naar onderstaande ‘handleiding bij begeleiding en evaluatie stage 2' waarin u de kijkwijzer voor de lesrealisaties en de verwachte attitudes terugvindt. Op die manier krijgt u een overzicht van de doelen bij de stage van de klasassistent.

Handleiding

Begeleiding en evaluatie stage 2