3L – Beginsituatie

De student die u begeleidt, start nu als klasassistent. Een degelijke begeleiding van de stage is voor alle studenten nog steeds aangewezen. De student verdiept zich  tijdens deze stage o.m. in volgende focuspunten uit de opleiding:

  • Differentiatie
  • Gevarieerde werkvormen
  • Positief leefklimaat en groepsdynamiek.

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO