3L – Begeleiding en evaluatie

1. Begeleiding door de mentor

De mentor formuleert feedback t.a.v. de lesvoorbereidingen. De mentor schrijft tijdens de lessen feedback (positieve punten en leerpunten) in het stageschriftje van de student o.b.v. de kijkwijzer (zie Handleiding bij de begeleiding en evaluatie stage 2). Hij bespreekt ook dagelijks de lessen na met de student. De mentor maakt het feedbackverslag op. Als basis voor dit verslag kan hij de ‘Handleiding bij begeleiding en evaluatie stage 2’ (zie Doelen) gebruiken. Hij bespreekt dit verslag na met de student. De student bereidt een coachingsgesprek met de stagecoaches voor op basis van het feedbackverslag van de mentor. Hij reflecteert hierbij over een aantal focuspunten. Samen met de stagecoaches blikt de student vooruit op de volgende stage.

Feedbackverslag stage 3L

Verslag van de mentor

Coachingsverslag stage 3L

Verslag van de student

Proces-verbaal stage 3L

Student en mentor

Stappenplan evaluatie

Stage 2
Verwachtingen t.a.v. de mentor

Geef tussentijds feedback t.a.v. de lesvoorbereidingen en de lesrealisaties.

Maak het feedbackverslag op na afloop van de stage. 

Overschouw de stage vanuit de graduele opbouw: van geleidelijke naar toenemende zelfstandigheid. 

Bespreek het verslag na met de student.

2. Begeleiding vanuit de hogeschool

De stagebegeleider van de hogeschool is de stagecoach, die de student begeleidt en opvolgt gedurende het hele stageproces. Van iedere stagebijwoning maakt de stagecoach een lesverslag.  

Bij problemen kan de hulp van de stagecoördinator worden ingeroepen (zie procedure in het stagevademecum). 

Het feedbackverslag wordt bewaard in het digitaal stageportfolio van de student en wordt meegenomen in de evaluatie van de stage. 

Twee stagecoaches komen in de regel elk één keer op bezoek. We plannen één bezoek in tijdens het teamteachen en één bezoek tijdens de didactische stage. De stagecoaches zullen vooraf aan de student doorgeven wanneer ze op stagebezoek komen.  Bij specifieke coronamaatregelen die van toepassing zijn gedurende de stage, is het de verantwoordelijkheid van de student om de stagecoaches in te lichten. Het is aan de student om tijdens het teamteachen, in samenspraak met zijn/haar mentor, lessen te plannen waarbij de bezoekende docent zinvolle feedback kan geven over de doorgroeicompetenties en -attitudes van de student. 

Verwachtingen t.a.v. de student

Licht de stagewebsite toe aan je mentor. 

Overleg met de mentor om tijdens het teamteachen lessen te plannen waarbij de bezoekende docent zinvolle feedback kan geven over je doorgroeicompetenties en -attitudes. 

Staaf afwezigheden tijdens een stageperiode met een doktersbewijs of met een ander attest.