2L/4L- Leertaken

Studenten testen tijdens de voorziene stageperiodes sommige leertaken uit. Leertaken zijn concrete en authentieke beroepstaken die gerelateerd zijn aan de focuspunten van stage en die worden opgegeven vanuit de opleiding. Door een leertaak aan te bieden die een echte beroepstaak is en ge├źnt is op de focuspunten van stage, moet de student vanaf het begin zijn kennis, vaardigheden en attitudes tegelijk aanwenden om de taak goed te kunnen uitvoeren.

Het is de student zijn verantwoordelijkheid om de mentor op de hoogte te brengen welke leertaak/leertaken hij moet uittesten tijdens de stage; dit is afhankelijk van het persoonlijk studietraject van de student.

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Bepaal in overleg met de student wanneer welke leertaak binnen de lesplanning kan worden ingepland.

Verwachtingen t.a.v. de student

Geef bij de start van de stage aan welke leertaken je dient op te nemen en welke de verwachtingen hieromtrent zijn.

Verwijs hierbij naar het overzicht op de stagewebsite.

Voer de leertaken uit tijdens teamteaching of tijdens de didactische stage.

Voor meer info: zie de takenbladen hieronder.

Leertaken Semester 1

Schrift

Leertaak CAM / HAO

Leesmap algemeen - semester 1

Leertaak CAM

Leesmap algemeen - semester 1

Leertaak HAO

Muzofolio

Leertaak CAM / HAO

Didactische verkenning in het lager onderwijs

Leertaak CAM

Didactische verkenning in het lager onderwijs

Leertaak HAO

Leertaken Semester 2

Schrift

Leertaak CAM / HAO

Leesmap algemeen - semester 2

Leertaak CAM

Leesmap algemeen - semester 2

Leertaak HAO