2L/4L – Begeleiding en evaluatie

1. Begeleiding door de mentor

Op het einde van de stage is er een samenvattend gesprek tussen mentor, stagelector en indien wenselijk ook de directie/stageschoolcoördinator en student. We vragen aan de mentor om dit gesprek voor te bereiden, zoals wordt afgesproken met de stagelector. De stagelector zorgt voor een neerslag van dit gesprek in een ‘Feedbackverslag didactische stage van de mentor 2L of 4L’. Tijdens dit gesprek komen alle leergebieden aan bod. Als basis voor dit verslag gebruiken we ook hier de ‘Handleiding bij begeleiding en evaluatie stage 1’ (zie Doelen).

Verwachtingen t.a.v. de mentor

Geef dagelijks feedback aan de student tijdens de stage.

Na semester 1: stel een feedbackverslag op waarbij je rekening houdt met de kantelpunten van de attitudes en bezorg dit aan de student.

Na semester 2: bereid het feedbackverslag voor en bespreek dit na met de stagelector (zie lees- en kijkwijzer in de handleiding bij begeleiding en evaluatie stage 1). Formuleer samen met de stagelector een eindbesluit t.a.v. de stage.

In dit filmpje worden de verwachtingen nogmaals toegelicht.

Verwachtingen t.a.v. de student

Licht de stagewebsite toe aan je mentor.

Staaf je afwezigheden tijdens een stageperiode met een doktersbewijs of een ander attest.

Na semester 1: raadpleeg je feedbackverslag en laad dit op in je digitaal portfolio.

Na semester 2: raadpleeg je feedbackverslag.

In dit filmpje worden de verwachtingen nogmaals toegelicht.

2. Begeleiding vanuit de hogeschool

In elke ankerschool is er een stageverantwoordelijke van de hogeschool: de stagelector. Hij/zij volgt de studenten in de hem/haar toegewezen ankerschool. Daarnaast wordt de student ook bezocht door zijn/haar leergroepbegeleider. Van iedere stagebijwoning maakt de stagelector/leergroepbegeleider een lesverslag. Tijdens de stage in semester 1 komen zij nog niet op stagebezoek. In semester 2 wordt de student wel bezocht.

Bij problemen kan de hulp van de stagecoördinator worden ingeroepen (zie procedure in het stagevademecum op de stagewebsite).

Het feedbackverslag wordt bewaard in het digitaal stageportfolio van de student en wordt meegenomen in de evaluatie van de stage.