2L/4L – Beginsituatie

De student die u begeleidt, start als lesassistent. Deze student heeft de secundaire school achter de rug en heeft een gevoelsmatig beeld van de basisschool. Van een student die kiest voor onderwijzen, verwachten wij verantwoordelijkheidszin, leergierigheid, relationele gerichtheid, correct taalgebruik,… Op deze manier kunnen zij elkaar observeren, ondersteunen en feedback geven,…  De student heeft voorafgaand geoefend en geproefd van het lesgeven in een leergemeenschap.

Meer info

Zie stagevademecum CAM

Meer info

Zie stagevademecum HAO