Stage 6 – afstandsonderwijs

Stage-invulling

Intromoment, observatiestage, actieve stage en mesostage

Stageaanvraag

Werkwijze om stage aan te vragen

Stagecontract

Lezen

Stagecontract

Invullen en goedkeuren

Stagebrief

Af te geven aan stagementor en elke vakmentor

Observatieformulier

In te vullen tijdens observatieles

Mesostage

Inventaris van educatieve activiteiten (mesoactiviteiten)

Formulier verkorte lesvoorbereiding

In gebruiken bij schriftelijke voorbereiding

Begeleidingsformulier

Te bezorgen aan vakmentor bij begin stageles

Reflectieformulier

In te vullen voor, tijdens en na stage

Stageprogramma

Te gebruiken om stagelessen (geen observatielessen) in te vullen

N@Tschool

Digitaalstageportfolio