Stage 6 – campusonderwijs

Stage-invulling

Intromoment, observatiestage, actieve stage en mesostage

Aanvraag stageplaats BR

Aanvraag stageplaats PKV

Stagecontract

Lezen

Stagecontract

Invullen en goedkeuren

Stagecontract BR

Lezen

Stagebrief

Af te geven aan stagementor en elke vakmentor

Observatieformulier

In te vullen tijdens observatieles

Mesostage

Inventaris van educatieve activiteiten (mesoactiviteiten)

Lesopdrachtformulier LO

Laten invullen door mentor

Formulier verkorte lesvoorbereiding

Te gebruiken bij schriftelijke voorbereiding

Lesvoorbereidingsformulier LO

Te gebruiken bij schriftelijke voorbereiding

Voorbereidingsformulier BR

Te gebruiken bij voorbereiding

Voorbereidingsformulier BR Grfitness

Te gebruiken bij voorbereiding

Voorbereidingsformulier activiteit PKV

Te gebruiken bij voorbereiding

Begeleidingsformulier

Te bezorgen aan vakmentor bij begin stageles

Begeleidingsformulier LO

Te bezorgen aan vakmentor bij begin stageles

Begeleidingsformulier BR

Te bezorgen aan vakmentor bij begin activiteit

Begeleidingsformulier BR Indoor fitness

Te bezorgen aan vakmentor bij begin activiteit

Begeleidingsformulier BR Organisatie

Te bezorgen aan vakmentor bij begin activiteit

Reflectieformulier

In te vullen voor, tijdens en na stage

Reflectieformulier BR/PKV

In te vullen voor, tijdens en na stage

Stageprogramma

Te gebruiken om stagelessen (geen observatielessen) in te vullen

N@Tschool

Digitaal stageportfolio