Stage 5 – campusonderwijs

Stage-invulling

Intromoment, observatiestage, actieve stage en mesostage

Aanvraag stageplaats BR

Aanvraag stageplaats PKV

Stagecontract

Lezen

Stagecontract

Invullen en goedkeuren

Stagecontract BR

Lezen

Stagebrief

Af te geven aan stagementor en elke vakmentor

Observatieformulier

In te vullen tijdens observatieles

Observatieformulier LO

In te vullen tijdens observatieles

Mesostage

Inventaris van educatieve activiteiten (mesoactiviteiten)

Lesopdrachtformulier LO

Laten invullen door mentor

Formulier verkorte lesvoorbereiding

Te gebruiken bij schriftelijke voorbereiding

Lesvoorbereiding LO

Te gebruiken bij voorbereiding

Voorbereiding activiteit BR

Te gebruiken bij voorbereiding

Voorbereidingsformulier activiteit PKV

In te vullen 5 dagen voor activiteit

Begeleidingsformulier

Te bezorgen aan vakmentor bij begin stageles

Begeleidingsformulier LO

Te bezorgen aan vakmentor bij begin stageles

Begeleidingsformulier PKV

Te bezorgen aan vakmentor bij begin activiteit

Begeleidingsformulier BR

Te bezorgen aan mentor bij begin activiteit

Reflectieformulier

In te vullen voor, tijdens en na stage

Begeleidende maatregelen bij specifieke stageproblemen

Bijlage bij reflectieformulier

Stageprogramma

Te gebruiken om stagelessen (geen observatielessen) in te vullen

N@Tschool

Digitaal stageportfolio