Stage 4 – campusonderwijs

Stage-invulling

Intromoment, observatiestage, actieve stage en mesostage

Aanvraag stageplaats PKV

Stagecontract

Lezen

Stagecontract

Invullen en goedkeuren

Stagecontract BR

Lezen

Stagebrief

Af te geven aan stagementor en elke vakmentor

Observatieformulier

In te vullen tijdens observatieles

Mesostage

Inventaris van educatieve activiteiten (mesoactiviteiten)

Lesopdrachtformulier LO

Laten invullen door mentor

Lesvoorbereidingsformulier liggend

In te vullen 5 dagen voor de les

Lesvoorbereidingsformulier staand

In te vullen 5 dagen voor de les

Lesplan

In te vullen 5 dagen voor de les

Lesvoorbereidingsformulier LO

In te vullen 5 dagen voor de les

Voorbereidingsformulier activiteit BR

In te vullen 5 dagen voor de activiteit

Voorbereidingsformulier activiteit PKV

In te vullen 5 dagen voor de activiteit

Begeleidingsformulier

Te bezorgen aan vakmentor bij begin stageles

Begeleidingsformulier LO

Te bezorgen aan vakmentor bij begin stageles

Begeleidingsformulier BR

Te bezorgen aan vakmentor bij begin activiteit

Begeleidingsformulier BR sportdienst

Te bezorgen aan vakmentor bij begin activiteit

Reflectieformulier

In te vullen voor, tijdens en na stage

Begeleidende maatregelen bij specifieke stageproblemen

Bijlage bij reflectieformulier

Stageprogramma

Te gebruiken om stagelessen (geen observatielessen) in te vullen

N@Tschool

Digitaal stageportfolio