Stage 3 – afstandsonderwijs

Stage-invulling

Intromoment, observatiestage, actieve stage en mesostage

Stageaanvraag

Werkwijze om stage aan te vragen

Stagecontract

Lezen

Stagecontract

Invullen en goedkeuren

Stagebrief

Af te geven aan stagementor en elke vakmentor

Observatieformulier

In te vullen tijdens observatieles

Mesostage

Inventaris van educatieve activiteiten (mesoactiviteiten)

Lesvoorbereidingsformulier liggend

In te vullen 5 dagen voor de les

Lesvoorbereidingsformulier staand

In te vullen 5 dagen voor de les

Lesplan

In te vullen 5 dagen voor de les

Begeleidingsformulier

Te bezorgen aan vakmentor bij begin stageles

Reflectieformulier

Invullen van het eindevaluatieformulier (zelfevaluatie)

Begeleidende maatregelen bij specifieke stageproblemen

Bijlage bij reflectieformulier

Stageprogramma

Te gebruiken om stagelessen (geen observatielessen) in te vullen

N@Tschool

Digitaal stageportfolio

...