Tussentijds portfolio Keuzestage BuO/Basis

Het tussentijds portfolio wordt ong. in de helft van de stage afgegeven (map) en gepubliceerd (digitaal portfolio):

Map

Per stage BuO of Basis

 • Onvolledigheidsfiche: aangeven of het portfolio volledig is of wat nog ontbreekt
 • Het uurrooster met handtekeningen mentoren voor de reeds afgewerkte uren.
 • Actieve stage: De lesvoorbereidingen (in thema) met commentaren van de mentor(en): gebundeld en per nummer.
 • Het evaluatieformulier en document beroepshoudingen ingevuld door alle stagementor(en) en gehandtekend. Of digitaal doorgestuurd.

Digitaal portfolio

Nieuwe map aanmaken “Keuzestage BuO” of “keuzestage Basis”

 • Actieve stage: De lesplannen (steeds vooraf aan de lesgeefmomenten)
 • Het document mesotaken: De mesotaken worden telkens per stage verder aangevuld.

 

Nieuwe map aanmaken “Keuzestage BuO” of “keuzestage Basis”

Verslag Basis

(niet voor stage BuO. De stagiair die stage BuO doet,  heeft deze vragen reeds beantwoord na de 1 verplichte week stage)

 • Wat hoort een nieuwe leraar (LO) te weten?
 • Welk leerplan, eindtermen en ontwikkelingsdoelen, jaarplan gebruikt de mentor?
 • Welke zijn de taken van de leraar LO?
 • Alfabetische inventaris materiaal
 • Plattegrond zaal (zalen)
 • Rituelen, reglementen, afspraken voor de les LO
 • Lesopdrachten per klas
 • Beginsituatie per klas en per thema: Beweging- en persoonsdoelen (M- PM – C – DA)
 • Voor de stage BSO: Periodeplanning voor 1 klas volledig uitgewerkt (zie template Toledo)
 • Voor de stage BuO of Basis: Beschrijving en uitwerking thema (zie template Toledo)
 • Beschrijving en uitwerking mesotaak: op template mesotaken verder aanvullen en in kort verslag: niveau aantonen en beschrijven wat je hebt geleerd.

Reflectie BuO of Basis

 • Zelfevaluatie uitschrijven op basis van de rubrieken van het evaluatieformulier : persoonlijke reflectie op de te verwerven competenties en niveau
 • Document beroepshoudingen voor jezelf invullen
 • Leerzorg en Leerverslag: Beschrijf, volgens de cyclus van Korthagen, 1 situatie per onderwijsvorm uit je stage BuO, Basis en BSO waarbij je al handelend betrokken was.
 • Een beeld schetsen van welke talenten je bij jezelf hebt ontdekt en ingezet en in welke talenten de ander (mentor, leerlingen…) jou waardeert.
  Hulpvragen hierbij:
  • Wat wilde je in deze stageperiode vooral leren?
  • Wat maakte jou op stage de afgelopen weken blij, kwaad, ontgoocheld?
  • Op welke momenten was jij op je best? Wat waren hiervoor de ‘ingrediënten’, wat kwam steeds terug? à koppeling aan talenten
  • Wanneer had je een ‘minder of zwakker moment’? Wat kenmerkte deze momenten? Hoe trachtte je hiermee om te gaan?
 • Werkpunten en sterke punten formuleren (koppelen aan talenten)