Eindportfolio Actieve stage BSO: 2e deel

Het eindportfolio wordt ingediend de eerste maandag na iedere afgewerkte stageperiode vóór 17u:

Verbeteren en verder aanvullen met nieuwe informatie en reflectie van 1e deel.

Map BSO

 • Onvolledigheidsfiche: aangeven of het portfolio volledig is of wat nog ontbreekt
 • Uurroosters (verder aangevuld) (4 à 5 weken) met handtekeningen
 • Periodeplanning(en)
 • Alle lesvoorbereidingen met commentaren van de mentor(en) (verder aangevuld): gebundeld en per nummer
 • Evaluatieformulier en document beroepshoudingen ingevuld door alle mentor’en) en gehandtekend (OF digitaal doorgestuurd).

Digitaal portfolio

Onder de map “stage BSO”:

 • De lesplannen verder aanvullen
 • De mesotaken telkens per stage verder aangevuld. (zie template mesotaken)

Onder de map “stage BSO”:

Verslag stage BSO

Verbeteren en verder aanvullen

Reflectie stage BSO

 • Evaluatiedocumente: indien deze digitaal worden doorgestuurd door de stagementor worden deze in de map verslag geplaatst of ingescand.
 • Zelfevaluatie uitschrijven op basis van de rubrieken van het evaluatieformulier : persoonlijke reflectie op de te verwerven competenties en niveau
 • Document beroepshoudingen voor jezelf invullen
 • Leerzorg en Leerverslag: Beschrijf, volgens de cyclus van Korthagen, 1 situatie per onderwijsvorm uit je stage BuO, Basis en BSO waarbij je al handelend betrokken was.
 • Een beeld schetsen van welke talenten je bij jezelf hebt ontdekt en ingezet en in welke talenten de ander (mentor, leerlingen…) jou waardeert. Hulpvragen hierbij:
  • Wat wilde je in deze stageperiode vooral leren?
  • Wat maakte jou op stage de afgelopen weken blij, kwaad, ontgoocheld?
  • Op welke momenten was jij op je best? Wat waren hiervoor de ‘ingrediënten’, wat kwam steeds terug? à koppeling aan talenten
  • Wanneer had je een ‘minder of zwakker moment’? Wat kenmerkte deze momenten? Hoe trachtte je hiermee om te gaan?
 • Werkpunten en sterke punten formuleren (koppelen aan talenten)