Stageformaliteiten 3LO Periode 1: BSO/TSO

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De stagiair die LO combineert met BR: de stageovereenkomst wordt volledig ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link (voorziene deadline 13/10/2023)

De stagiair LO-AV dient  Stageovereenkomst in voor stage 7 en 8 (zie algemene vakken voor de stageopdrachten AV). 

De stagiar met individueel traject dient de stageovereenkomst in voor een flexibel traject. 

Werkpostfiche IDEWE

VERZEKERINGSATTEST – NL

Inlichtingenblad en risicoanalyse​

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad.  Dit wordt ingegeven in LINK.

 • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats. De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse (of bezorgt een eigen risicoanalyse aan de student). Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document, samen met de risicioanalyse in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
 • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage (secundaire scholen): De student vult het inlichtingblad in met de info over de gekozen stageschool. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats. Hij / zij volgt de stage-aanvraag mee op in Lerarenstage. 

Uurrooster

Van 15 tot 19 december  2023 is er de stagecontactweek. De stagiair neemt contact op met de stagementor en maakt afspraken mbt. tot zijn stage.

Het Uurrooster wordt ten laatste op ……. 2024 doorgemaild.

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het volledig en correct ingevulde uurrooster op de template campus Dilbeek, digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker.

Lesplan

De stagiair vult het lesplan volledig in

De “Leidraad bij het lesplan!” toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de stagementor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in samen met de student en handtekent elk lesplan.

Evaluatieformulieren

Tussentijds (ongeveer in de helft van het aantal te geven stage-uren) en na de stage wordt het evaluatieformulier stage 3LO en het document-beroepshoudingen doorgemaild naar de hogeschool met de student in CC.  

De stagebegeleider vult tussentijds en na de stage het syntheserapport in en bespreekt met de stagiair. 

Tussentijds Portfolio

Het tussentijds portfolio wordt ong. in de helft van de stage afgegeven (map) en gepubliceerd (digitaal portfolio): 

Voor de stageperiode 1 SO: minimum twee dagen vooraf aan het reflectiegesprek met de stagebegeleider. (zie data stagekalender)

In de “Leidraad-Portfolio-stage-SO-DA-A” worden de verwachtingen op vlak van verslaggeving/portfolio beschreven.

Volgende documenten worden in het digitaal portfolio: werkruimte: 3LO in de door de stagiair aangemaakte map: Stageperiode 1 SO:D/A en A geplaatst

 • Uurrooster met handtekeningen van de gepresteerde opdrachten.
 • Lesplannen:

  Alle lesplannen (participatie en actief les geven): genummerd, correct en volledig ingevuld worden vooraf aan de stage geplaatst in het digitaal portfolio. De lesplannen worden min. drie dagen vooraf aan de stagementor bezorgd. 
  De Leidraad-bij-het-lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden. Feedback van de mentor per les (blad 3) worden eveneens ingescand.

 • Periodeplan (voor min. 1 klas): wordt vooraf aan de periode in het digitaal portfolio geplaatst. 

 • EF Stage 3LO en Document-beroepshoudingen tussentijds, ingevuld door de stagementor.

 • Tussentijdse reflectie periode 1 SO 

 • Mesotaken: datum en korte inhoud van de uitgevoerde mesotaken in het kader van de vernieuwingen in het secundair onderwijs + aanvulling van het overzichtsdocument.  

Eindportfolio

Het eindportfolio wordt ingediend de eerste maandag na iedere afgewerkte stageperiode vóór 17u.

Verbeteren en verder aanvullen met nieuwe informatie en reflectie van 1e deel van de stageperiode. De verwachtingen worden beschreven in  OND-3BaSO-D-LO-Leidraad-Portfolio-stage-SO:D/A en A