Didactische practica 3.2

Inhoud en planning

Didactische practica 3.2 is een uitbreiding en uitdieping van de competenties die je in de voorbije twee opleidingsfasen reeds hebt verworven.

Dit is een vervolg op didactische practica 3.1.

Het is een voorbereiding op de aankomende stages en je rol als toekomstig leraar LO.  De verschillende leerdoelen worden geschetst.

Het OPO Didactische practica 3.2 bestaat uit:

Verplichte deelname didactische practica 3.2: tijdens de voorbereidingsweek en terugkomweek.
– Methodieken ifv. vakoverschrijdend werken en projectwerking: Methodieken kunnen toegepast worden tijdens stage,  bewegingsschool / naschoolse bewegingsactiviteiten / openluchtklassen / projecten:

1. Voorbereidingsweek: (zie academische kalender)

– Nascholing basisonderwijs op campus Dilbeek/Parnas: verplichte deelname aan min 1 sessie naar keuze. Data: zie academische kalender. Projectwerking op school  (vb. gezondheid op school, verkeersopvoeding, pesten, EDO:Bewustmaking van duurzaamheid (The Global Goals), ….)

– Gastsprekers

2. Terugkomweek: (zie academische kalender)

Mogelijke workshops van gastsprekers:
– Sherborne (met kleuters)/Schrijfdans (met kleuters)
– kleuterwerking op school /dansexpressie

3. Vakoverschrijdende stage

a. Bewegingsschool: te plannen tijdens het hele AJ.: uitleg 1e sem.: uitvoering gespreid over 1e en 2e sem.: kennismaken, observeren en meehelpen, uitvoeren (kijkwijzers: aanpassen van deel van organisatie)

b. Naschoolse bewegingsactiviteiten

c. Openluchtklassen: min. 5 dagen met overnachting met lagere school of 1e graad secundair onderwijs.

d. Projectwerking

Alle info kan je terugvinden in de ECTS-fiche

Stageopdrachten

De uitgebreide beschrijving van de opdrachten en de stageformaliteiten zijn apart terug te vinden onder iedere vakoverschrijdende stage (bewegingsschool, naschoolse activiteit, openluchtklassen en projectwerking) op de stagewebsite.