Stageformaliteiten 2 LO stage 1

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De stagiair LO-BR: De Stageovereenkomst – E-BaSO-D 2022-2023 2 LO wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract  correct wordt ingegeven door de stagiair in Link.

De stagiair LO-AV vult de OND-BaSO-D-LO-AV-2-Stageovereenkomst in voor stage 1 en 2 voor LO en 4,5 en 6 voor AV. De stage kan pas aanvatten als het contract correct ingegeven in LINK. 

Indien de stage niet kan doorgaan en er wordt een inhaalstage gepland, gelieve dan het volgende document als bijlage bij het contract op te laden in LINK. (of onder ‘mijn aanwezigheden: bijlage): bijlage van stageovereenkomstwijziging periode_versie 2020-09-21.docx

Werkpostfiche IDEWE

verzekeringsattest_22-23

Inlichtingenblad en risicoanalyse​

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad OND-BaSO-B-D-Inlichtingenblad stage in. Dit wordt ingegeven in LINK.

  • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats. De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse (of bezorgt een eigen risicoanalyse aan de student). Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document, samen met de risicioanalyse in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
  • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage (secundaire scholen): De student vult het inlichtingblad in met de info over de gekozen stageschool. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats. Hij / zij volgt de stage-aanvraag mee op in Lerarenstage. 

Uurrooster

Van 23 oktober  tot 27 oktober 2023 zijn het de stagecontactweken. De student neemt contact op met de mentor en maakt afspraken mbt. stage 2.

Het Uurrooster wordt ten laatste op 27 oktober 2023 in LINK geplaatst. De stagiair bezorgt het uurrooster via mail aan de toegewezen stagebezoeker van de hogeschool. 

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt een nieuwe versie opgeladen in LINK bij: MIJN AANWEZIGHEDEN. De stagebezoeker wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht (contactgegevens zie Toledo). De stagebezoeker ontvangt via mail een nieuwe versie. 

Lesplan

De stagiair vult elk Lesplan volledig in.
De OND-BaSO-D Leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio onder 2LO en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Evaluatieformulieren

Na de stage worden het Evaluatieformulier 2LO stage 1 en het word document OND-BaSO-D-LO-Document-beroepshoudingen door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail naar de stagebegeleider met de student in CC. Voor het digitale document klik hier: OND-2BaSO-D-LO-Document-BH-ST1

Na de stage maakt de stagebegeleider een synthese en evaluatie van de stage op dit formulier:  OND-2BaSO-D-LO-SR-actieve-stage-1

 

Portfolio