2LO Stage 1

Inhoud en planning

De stagiair LO-AV voert voor het AV de opdrachten uit volgens de leidraad op de stagewebsite: algemene vakken stage 4

STAGE 1:  ACTIEVE STAGE ASO:
1e en 2e  graad: van 6 november tot 10 november 2023

De stage-uren kunnen gepland worden van maandag tot vrijdag.

De student die LO combineert met een algemeen vak voert ook de stage-uren algemeen vak uit.

  • Week 1: 6/11 tot 10/11/2023: actieve stage eerste en / of tweede graad:

min. 6 halve dagen aanwezig op de stageschool eerste en tweede graad.

LO: Min. 10u tot max. 15u LO. les geven         

Mesotaken: 2 mesotaken : 1 vakspecifieke en 1 algemene (niet vakspecifiek) 

Stagecontactperiode: van 23 tot 27 oktober verzamelt de stagiair alle nodige informatie om de stage te kunnen aanvangen. Het uurrooster wordt ingediend ten laatste op vrijdag 27 oktober 2023.

Centrale accenten:

  • basisvaardigheden van het lesgeven verwerven met de doelgroep eerste en tweede graad secundair onderwijs
  • optimaliseren van de actieve leertijd
  • doelgericht werken (bewegings- en peroonsdoelen)
  • concept stap-voor-stapstrategie en sportspelconcept toepassen
  • lesvoorbereidingen
  • mesotaken uit te voeren op niveau 2

Stagebezoek:

Tijdens de actieve stage krijgt de stagiair min. 1x stagebezoek door een docent van de hogeschool. De stagebezoeker vult het evaluatieformulier 2LO stage 1 en het document van de beroepshoudingen in en plaatst deze in het portfolio van de stagiair.

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker. 

Evaluatie:

De stagementor  vult het evaluatieformulier 2LO stage 1 en het document  beroepshoudingen 2LO stage 1 in op het einde van de stage. Dit wordt steeds samen met de stagiair besproken. Wanneer er zich problemen voordoen kan de stagementor steeds contact opnemen met de stagebegeleider van de hogeschool.

De stagebegeleider maakt het syntheserapport en bespreekt dit met de stagiair. 

Indienen portfolio:

Voor, tijdens en na de stage maakt de stagiair het portfolio volgens de leidraad van het portfolio stage 1:  Leidraad-Portfolio-stage-2.1

Twee weken na de stage (op maandag) moet het portfolio afgewerkt zijn zodat de stagebegeleider dit kan opvolgen en een supervisiegesprek kan plannen.

Supervisiegesprek:

Het supervisiegesprek na de stage gaat door met de stagebegeleider volgens afspraak. De stagiair bereidt het supervisiegesprek voor aan de hand van de voorbereiding supervisiegesprek.

De stagiair LO-AV voert voor het AV de opdrachten uit volgens de leidraad op de stagewebsite: algemene vakken stage 4

Stageopdrachten

De stageopdrachten van stage 1 bestaan uit:

  • Lesgeven: de stagiair geeft minimum 10  en max 15 lestijden LO. De lesopdrachten bestaan uit minstens 4 verschillende onderwerpen/lesthema’s.De stagiair maakt hiervoor lesplannen. Deze worden grondig voorbereid en nagekeken door de stagementor (indienen min. 2 dagen vooraf bij de mentor).
  • Mesotaken: de stagiair voert 2 mesotaken uit op niveau 2 (overzichtsdocument mesotaken). De stagiair geeft een korte omschrijving van de mesotaken in het portfolio en vult aan op het overzichtsdocument mesotaken. De mentor beoordeelt de uitvoering van deze mesotaken op het document beroepshoudingen.
  • Portfolio stage 1: de stagiair plaatst het verslag van deze stage in het digitale portfolio