Stageformaliteiten 2LO Oefenschool

Observatie- en reflectieformulier

Observatieformulier: TAM-observatieprotocol

Reflectiecyclus van Korthagen

Lesplan

Elk lesplan wordt gemaakt op de template van het Lesplan LO 

volgens de leidraad: OND-BaSO-D Leidraad bij het lesplan

Evaluatieformulieren

Op het einde van de oefenlessen wordt het syntheserapport door de stagebegeleider ingevuld.

OND-2BaSO-D LO SR Oefenlessen

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Portfolio

Elke les brengt de stagiair de map met de volgende documenten mee:

  • lesplannen
  • info school (observatieopdrachten)
  • reflectie voorgaande les
  • tam-protocols van de geobserveerde studenten