Stageformaliteiten 2LO Oefenschool

Observatie- en reflectieformulier

Lesplan

Elk lesplan wordt gemaakt op dit formulier: Lesplan

volgens de leidraad: Leidraad bij het lesplan OND-BaSO-D 

Evaluatieformulieren

Op het einde van de oefenlessen wordt het syntheserapport door de stagebegeleider ingevuld.

OND-2BaSO-D-LO-SR-oefenlessen

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Portfolio

De student maakt een map aan met ‘oefenlessen’.

In het portfolio komt het inforapport  én de 6 observatieopdrachten van het ‘observerend leren in de les LO’.

OND-2BaSO-D-LO-Observatieopdrachten-informatie-en-observatierapport-2LO-Stage- oefenlessen (1)

Verder formuleer je 2 sterke en 2 werkpunten zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak.

Het document van de beroepshoudingen OND-BaSO-D-LO-Document-beroepshoudingen en het evaluatieformulier voor de oefenlessen OND-2BaSO-D-LO-EF-Stage oefenlessen laat je invullen door de mentor en plaats je ook in je portfolio!

Lesplannen en reflecties worden geplaatst onder ‘opdrachten’ bij toledo.

Elke les brengt de stagiair de volgende documenten mee:

  • lesplannen (afgeprint)
  • info school (materiaallijst, plan accommodatie, ..)
  • lege TAM protocol (1 voor mentor en 1 voor duo partner)
  • ingevulde TAM protocol van voorgaande lessen (door duo partner en mentor)