2LO Oefenschool

Inhoud en planning

Elke maandagvoormiddag van het eerste semester gaat de stagiair in de didactiekgroep onder begeleiding van de mentor en de stagebegeleider lesgeven in een oefenschool naar keuze.

De stagiair is verplicht aanwezig.

De oefenlessen worden gegeven met een duopartner.

Centrale accenten: 

– optimaliseren van de actieve leertijd van de leerling secundair onderwijs.

– basisvaardigheden van het lesgeven verwerven

– concept stap voor stap strategie, sportspelconcept… toepassen.

– lesvoorbereidingen voor de lessen LO secundair onderwijs.

Evaluatie: De stagebegeleider geeft een punt op 10 voor de oefenlessen (zie ECTS fiche) op basis van de tussentijdse feedback.

Dit punt wordt besproken in een verplicht supervisiegesprek.

Stageopdrachten

De stageopdrachten voor de oefenschool zijn: 

– lesvoorbereidingen maken met duopartner

– observatie van de oefenlessen volgens TAM-protocol

– reflecteren na elke les volgens cyclus van Korthagen

_ informatie opdrachten en observatieopdrachten

Na het lesgeven volgt een reflectie van de voorbije lessen en de voorbereiding van de volgende lessen.

Elke gegeven LO les wordt er geobserveerd.

De lesgevers krijgen tussentijdse feedback over het lesgeven en het lesplan. Dit gebeurt door stagementor, medestudenten en stagebegeleider.