2LO didactische practica

Inhoud en planning

Tijdens de lessen van het tweede semester gaat de stagiair in de didactiekgroep, onder begeleiding van de stagebegeleider, lesgeven aan de medestudenten. De stagebegeleider wijst de lesonderwerpen toe aan de student. De student is verplicht aanwezig tijdens de lessen (zie uurrooster student 2de semester).

Centrale accenten:

. inhoudelijke differentiatie

. alternatieve vormen van evalueren

. leerlinggestuurde werkvormen

Evaluatie:

De stagebegeleider geeft een punt op 10 (zie ECTS fiche).

 

Stageopdrachten

De stageopdrachten zijn:

  • lesvoorbereiding maken volgens de opgelegde centrale accenten
  • het lesgeven aan medestudenten
  • kritisch reflecteren na de gegeven les