1LO Stage 3

Inhoud en planning

LO STAGE 3: Actieve stage: van 25  tot 29 april 2022

Stage 3 in het basisonderwijs: lager – en kleuteronderwijs in dezelfde stageschool als stage 1 en 2.

Deze stage is actieve stage bewegingsopvoeding en bestaat uit:

min. 12 tot max. 15u bewegingsopvoeding en 2 mesotaken:

De stagecontactweken: van 21 maart tot 1 april 2022.

Indienen van het   uurrooster op  1 april 2022 in LINK. De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker van de hogeschool. 

Stagebezoek:

Tijdens deze actieve stage krijgt de stagiair min. 1x stagebezoek door een docent van de hogeschool. De stagebezoeker vult evaluatieformulier en het document beroepshoudingen in en plaatst deze in het portfolio van de stagiair.

De stagiair brengt  de stagebezoeker op de hoogte van de coronamaatregelen geldend in zijn / haar stageschool. 

Indienen portfolio: ten laatste maandag 9 mei 2022

Supervisiegesprek: na de stage af te spreken met de stagebegeleider

Stageopdrachten

  1. Minimum 3 lestijden les geven bij kleuters: Actief zelf les geven. De stagiair maakt hier telkens een volledig lesplan van.
  2. Minimum 9 lestijden bewegingsopvoeding lager onderwijs: Actief zelf les geven. Hierbij krijgt de stagiair minstens 3 verschillende lesopdrachten. De stagiair maakt telkens een volledig lesplan , vooraf aan de stage. De leidraad toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
  3. 2 nieuwe mesotaken (aan te vullen in het document mesotaken)
  4. Na de stage: portfolio

Tijdens deze stage komt één stagebezoeker van de hogeschool naar de stageschool op stagebezoek tijdens één van de lessen.