1LO Stage 2

Planning en inhoud

LO STAGE 2: Participatie- en actieve stage: van 27 februari tot 3 maart 2023

Stage 2 in het basisonderwijs: lager – en kleuteronderwijs in dezelfde stageschool als stage 1.

Deze stage is een participatie – en actieve stage bewegingsopvoeding en bestaat uit:

min. 12 tot max. 15u bewegingsopvoeding en 2 mesotaken.

De stagecontactweken: van 6 tot 17 februari 2023. Indienen uurrooster op  17 februari 2023.

Indienen portfolio: ten laatste maandag 13 maart 2023.

Supervisiegesprek: na de stage af te spreken met de stagebegeleider

Stageopdrachten

  1. Minimum 3 lestijden participatie bij kleuters:
    • 1 lestijd meehelpen aan de mentor, ‘meelopen’ , geen lesvoorbereidingen
    • 2 lestijden: de inleiding geven van de les bewegingsopvoeding en nadien meehelpen aan de mentor. Van de inleiding wordt een lesplan gemaakt. De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
  2. Minimum 3 lestijden participatie bij lagere school kinderen: meehelpen aan de mentor, ‘ meelopen’, geen lesvoorbereidingen tenzij er de inleiding wordt gegeven.
  3. Minimum 6 lestijden bewegingsopvoeding lager onderwijs: actief les geven. Hierbij krijgt de stagiair minstens 3 verschillende lesopdrachten. De stagiair maakt vooraf aan de stage het lesplan. De leidraad lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
  4. 2 (andere) mesotaken (document mesotaken verder aanvullen)
  5. Na de stage: Portfolio: zie stageformaliteiten.  

De stagementor evalueert de stagiair aan de hand van het evaluatieformulier: EF ST2 en het document beroepshoudingen: Document BH ST2