1LO Stage 2

Planning en inhoud

LO STAGE 2: Participatie- en actieve stage: van 21 februari tot 25 februari 2022

Stage 2 in het basisonderwijs: lager – en kleuteronderwijs in dezelfde stageschool als stage 1.

Deze stage is een participatie – en actieve stage bewegingsopvoeding en bestaat uit:

min. 12 tot max. 15u bewegingsopvoeding en 2 mesotaken.

De stagecontactweken: van 7 tot 18 februari 2022. Indienen  Uurrooster op  18 februari 2022.

Indienen portfolio: ten laatste maandag 21 maart 2022.

Supervisiegesprek: na de stage af te spreken met de stagebegeleider

Stageopdrachten

  1. Minimum 3 lestijden participatie bij kleuters:
    • 1 lestijd meehelpen aan de mentor, ‘meelopen’ , geen lesvoorbereidingen
    • 2 lestijden: de inleiding geven van de les bewegingsopvoeding en nadien meehelpen aan de mentor. Van de inleiding wordt een lesplan gemaakt. De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
  2. Minimum 3 lestijden participatie bij lagere school kinderen: meehelpen aan de mentor, ‘ meelopen’, geen lesvoorbereidingen tenzij er de inleiding wordt gegeven.
  3. Minimum 6 lestijden bewegingsopvoeding lager onderwijs: actief les geven. Hierbij krijgt de stagiair minstens 3 verschillende lesopdrachten. De stagiair maakt vooraf aan de stage het lesplan. De leidraad lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.
  4. 2 mesotaken (document mesotaken verder aanvullen)
  5. Na de stage: Portfolio: zie stageformaliteiten.  

De stagementor evalueert de stagiair aan de hand van het evaluatieformulier: EF ST2 en het document beroepshoudingen: Document BH ST2