1LO Sportdag

Aanvullend op de stage 2 en 3 én de oefenlessen begeleidt de stagiair een op de hogeschool, campus Parnas, georganiseerde sportdag op 15 mei 2023. Deze sportdag wordt voorbereid met de stagebegeleider.

De informatie en praktische afspraken worden op Toledo: OPO: LO didactische stage 1 geplaatst: onder opdrachten: sportdag basisonderwijs.

Deze sportdag wordt geëvalueerd en verrekend bij het lesgeven bij de oefenlessen.