1LO Stageformaliteiten stage 1

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De Stageovereenkomst wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract  correct wordt ingegeven in Link. 

Inlichtingenblad en risicoanalyse

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit wordt ingegeven in LINK.

 • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats. De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse (of bezorgt een eigen risicoanalyse aan de student). Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document, samen met de risicioanalyse in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
 • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage (secundaire scholen): De student vult het inlichtingblad in met de info over de gekozen stageschool. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats. Hij / zij volgt de stage-aanvraag mee op in Lerarenstage. 

Uurrooster

Het uurrooster wordt ten laatste op de gevraagde datum gemaild naar de stagebegeleider én de stagebezoeker.  

Het uurrooster wordt gehandtekend per dag tijdens de stage door de stagementor, directie, … . 

Na de stage wordt het gehandtekende uurrooster in het digitaal portfolio geplaatst. 

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt een nieuwe versie gestuurd naar de stagebegeleider én de stagebezoeker en wordt deze aanpassing in het digitaal portfolio geplaatst.

Evaluatieformulieren

Na de stage wordt het evaluatieformulier ST1 door de mentor ingevuld  op papier of doorgestuurd via mail met de stagiair in CC. De stagiair plaatst dit in het digitaal portfolio na de stage. 

Ter afronding vindt er met de stagebegleider een reflectiegesprek plaast.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Portfolio

Op Toledo in het digitaal portfolio: werkruimte: 1LO

Onder de map taken, reflectie en verslag: mapje Stage 1:

 • Observatieopdrachten van schoolgebeuren (K Kelchtermans)
 • Observatieopdrachten LO ST1 & 
 • Reflectieverslag LO ST1 (observatie LO & refelectie graag in 1 Word doc).
 • EF ST1 (document beroepshoudingen – mentor)
 • Document mesotaken : Het overzichtsdocument mesotaken wordt na elke stage verder aangevuld.
 • Gehandtekend uurrooster