1LO Stage 1

Inhoud en planning

LO STAGE 1: Observatie-en participatiestage: van 14 november tot 18  november 2022

De stagiair is minimum 5 halve dagen aanwezig in de basisschool (lager én kleuter) en voert observatie -en participatieopdrachten uit: algemene en specifiek voor LO.

De stagecontactweken: van 17 oktober 2022 tot 28 oktober 2022. Het uurrooster wordt ingediend ten laatste op vrijdag 28 oktober 2022.

Indienen portfolio: ten laatste maandag 28 november 2022 bij de stagebegeleider en in digitaal portfolio. 

Supervisiegesprek: na de stage af te spreken met de stagebegeleider

Stageopdrachten

 • Voor onderwijs algemeen: Observatieopdrachten van schoolgebeuren stage 1
  • Observatieopdrachten in de lessen en in de school met betrekking tot de algemene inrichting en de organisatie van de school:
   • Algemene observatieopdrachten: de school en het schoolgebeuren observeren
   • De combinatie-uren: 2 x ‘combinatie-uren’ observeren (les in de klas – les bewegingsopvoeding – les in de klas)
  • Als afronding en reflectie op deze stage 1 dient de stagiair deel te nemen aan een nabespreking van de hierboven vermelde opdrachten. Zie Toledo en uurrooster hogeschool wanneer deze nabespreking zal plaatsvinden. Tijdens deze nabespreking zal de stagiair een presentatie moeten houden, ondersteund met een vorm van visualisering (bv. powerpoint,…).
  • Daarnaast wordt ook een verslag gemaakt.

   De observatieopdrachten a) en b) worden genoteerd in een verslag en in 1 document geplaatst, in het digitaal portfolio.

 • Voor LO 
  • Observeren met observatieopdrachten in de lessen bewegingsopvoeding.
   Algemene observatieopdrachten en specifieke observatieopdrachten uit te voeren voor – tijdens – na de lessen bewegingsopvoeding.
  • Participeren: 3 lestijden bewegingsopvoeding:
   1 lestijd kleuter en 2 lestijden lager onderwijs.
   Het participeren bestaat uit:  meehelpen aan de stagementor. De stagiair ‘loopt mee’ met de stagementor (in de schaduw van de leerkracht); De stagiair maakt hiervan geen lesvoorbereidingen. 
  •  Minimum 2 mesotaken (document mesotaken)
   De stagiair neemt tijdens deze stageweek minimum twee verschillende taken op. Deze worden uitgevoerd op niveau 1, dus onder strikte begeleiding van de stageschool. Deze kunnen eventueel buiten de stageperiode worden uitgevoerd. De stagiair vult deze in op het het overzichtsdocument mesotaken en maakt een kort verslag in het reflectieverslag. 
  • Na de stage: reflecteren aan de hand van de leidraad reflecteren stage 1.
   De stagiair maakt een persoonlijk verslag.

Evaluatie

De stagiair wordt geëvalueerd door de stagementor van de stageschool.

De evaluatie gebeurt op het einde van de stageweek aan de hand van het evaluatieformulier ST1.

Dit evaluatieformulier wordt bezorgd aan de mentor bij de aanvang van de stage. Het ingevulde document kan via mail worden teruggestuurd naar de stagebegeleider en stagiair of op papier bezorgd worden aan de stagiair op het einde van de stage. De stagiair plaatst het EF in zijn map of in het digitaal portfolio.