1LO Rollebolle

Het project Rollebolle op 10 november 2022 is een bewegingsactiviteit georganiseerd door MOEV om kleuters aan te zetten tot bewegen op een kleutervriendelijke manier.

In de grote sporthal van de campus Dilbeek wordt een bewegingslandschap gecreëerd waar kleuters kunnen rollebollen en heel veel (psycho) motorische ervaringen opdoen. Dit gebeurt onder begeleiding van de kleuterleidster en andere vrijwilligers én de studenten 1e opleidingsfase. Elke student begeleidt een klasgroep gedurende een halve dag.  

Vooraf kan de kleuterleidster de kinderen voorbereiden op deze activiteit o.a. door het liedje aan te leren.

Ook de student LO bereidt zich voor: 

Een omschrijving van de activiteiten, het liedje,… kan de student vinden op de site van MOEV

 

De student wordt geëvalueerd volgens het codesysteem op de volgende doelstellingen: 

1.4. respect voor de totale persoon

1.5. vermogen tot constructief samenwerken (o.a. met mentor)

2.3. kritisch reflecteren: pedagogisch en didactisch handelen in vraag stellen, werkpunten en sterke punten formuleren,

2.4. projectmatig en methodisch handelen: creatief handelen in een specifieke context

2.5. ondernemend gedrag

2.8. teamgericht werken

3.1. de leraar als begeleider van leer – en ontwikkelingsprocessen: meehelpen realiseren van een krachtige leeromgeving

3.2. de leraar als opvoeder: in een positief klimaat het fysieke welzijn van de jongere bevorderen

3.3. de leraar als inhoudelijk expert: kennismaken met de doelgroep en het aanbod situeren in het geheel van de opleiding

3.4.de leraar als organisator: samen met de kleuterleidster

3.6. de leraar als partner van de ouders/ verzorgers: samenwerken met de begeleiders van de klasjes

3.7.de leraar als lid van een schoolteam: samenwerken met de collega’s begeleiders

3.8. de leraar als partner van externen: kennismaken, communiceren en samenwerken met externe instanties: SportVlaanderen en SVS

Beroepshoudingen: correct en kindvriendelijk taalgebruik, kritisch, beslissingsvermogen, leergierigheid, organisatievermogen, zin voor samenwerking, verantwoordelijkheidszin, flexibel en creatief.

 • adres : Sporthal A- zaal Odisee,  Campus Dilbeek
 • uur aanvang en einde: elke student is 30 minuten vooraf aan de sessie aanwezig in de zaal; De stagiair neemt deel aan één van beide sessies. De indeling van de groepen zal door de stagebegeleider worden meegedeeld:
 • sessie 1: van 8u –> 12
 • sessie 2: van 12u -> 16u 
 • taakomschrijving voor de student: deelname aan minimum 1 sessie:

Opdrachten:

Groep 1: klaarzetten zaal + begeleiden

Groep 2: begeleiden + opruimen zaal

Beide groepen:

  • opwarming dansje: twee à drie studenten verantwoordelijk, anderen doen mee
  • begeleiden van de kleuters bij de verschillende activiteiten, steeds bij de klasgroep blijven en mee doorschuiven
  • kledij: praktijkkledij (indoorschoenen)  –  (eventueel) kledij campus Dilbeek 
  • tijdig aanwezig zijn (zie hoger)
  • meehelpen bij het klaarzetten en opruimen van het materiaal van MOEV en Wesco.