1LO Microteaching

De lessen microteaching (2 CU per week) worden gegeven op de hogeschool onder de begeleiding van de stagebegeleider van de hogeschool (tevens ook één van de docenten GO1.2). Aan de hand van verschillende lesgeefmomenten samen met, en aan medestudenten worden de verschillende competenties stapsgewijs en binnen een veilige context verworven. Na elk lesgeven volgt een reflectie en een voorbereiding van de volgende lesopdrachten.

De stagiair werkt samen met de duopartner wat betreft lesvoorbereidingen en reflectie.

De stagiair is verplicht aanwezig.