Stage wedstrijdsport 60u

Inhoud en planning

De stagiair geeft minimum 60u (sport)activiteiten van één sport in een club of organisatie.

In deze clubstage kan de stagiair naast het training geven verschillende andere taken uitvoeren: bv. wedstrijden coachen, clubvergadering bijwonen, meehelpen bij de organisatie van een clubactiviteit, ….  De stagiair moet hierbij kunnen optreden als lesgever – didacticus, coach, bewegingsdeskundige, organisator.

De stagementor of de coördinator heeft minimum een trainer B als diploma.

Stageopdrachten

De stage kan maar aanvatten nadat de stagiair een feedforward gesprek heeft gehad met de stagebegeleider. Daar worden de concrete inhoud, doelstellingen en opdrachten vastgelegd. Deze worden vooraf aan de stage op het portfolio geplaatst. De stagiair bespreekt dit vooraf met de stageplaats.