Stage natuursporten 60u

Inhoud en planning

De invulling van deze 60 stage-uren gebeurt binnen 1 organisatie. Mogelijke organisaties: Recreas, The outsider, Moulin Bock… 

De stagiair moet hierbij kunnen optreden als lesgever, organisator, begeleider, opvoeder, coach, bewegingsdeskundige… in een natuurgebonden context. 

Afhankelijk van de invulling van de taken beschrijft de stagiair volledig de rol die hij/zij zal opnemen binnen de organisatie. Indien de stagiair samenwerkt met medestudenten wordt een duidelijke afbakening van de taken gegeven.

Stageopdrachten

De stage kan maar aanvatten nadat de stagiair een feedforward gesprek heeft gehad met de stagebegeleider. Daar worden de concrete inhoud, doelstellingen en opdrachten vastgelegd. Deze worden vooraf aan de stage op het portfolio geplaatst. De stagiair bespreekt dit vooraf met de stageplaats.