3BR Bijscholing 40u

Inhoud en planning

De specialisatie heeft als doel een bijkomend diploma/getuigschrift te behalen om aldus de persoonlijke vaardigheden en het curriculum uit te breiden. De stagiair kan dit spreiden over de opleiding. De stagiair volgt 40u opleiding waarvan minimum 20u in functie van de keuzemodule.

De stagiair heeft de keuze uit het volgen van:

  • Een VTS-cursus van minimum 20u met 20u stage-uren in het tweede of derde jaar ofwel van een andere organisatie. Bij dit laatste dient de stagiair vooraf een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in  bij de stagecoördinator waarbij wordt nagekeken of deze cursus evenwaardig is aan deze van de VTS.

OFWEL

  • Bijscholingen: minimum 40u: kan gestart worden vanaf de stagiair het opleidingsonderdeel “BR: didactische stage 2” heeft opgenomen in zijn / haar studieprogramma. Minimum 20u zijn in het kader van de keuzemodule.

Stageopdrachten

Op het einde van de derde opleidingsfase legt de stagiair de attesten voor aan de stagebegeleider van BR: Didactische stage 3.