Fitnessbegeleiding 60u

Inhoud en planning

De stagiair doet minimum 60u stage waarvan minimum 20u in het fitness centrum van Campus Dilbeek en minimum 40u in een ander fitness centrum.

De stagiair spreidt de 60u effectieve stage, bij voorkeur over verschillende maanden.

In deze stage voert de stagiair diverse taken uit: administratieve taken, individuele begeleiding, les geven bij groepsessies…  

Stageopdrachten

De stage kan maar aanvatten nadat de stagiair een feedforward gesprek heeft gehad met de stagebegeleider. Daar worden de concrete inhoud, doelstellingen en opdrachten vastgelegd. Deze worden vooraf aan de stage op het portfolio geplaatst. De stagiair bespreekt dit vooraf met de stageplaats.