3BR Doelgroepen 60u

Inhoud en Planning

Aanvullend op de stage fitness/club/outdoor/G-sport geeft de stagiair bewegingsactiviteiten aan minstens 2 verschillende doelgroepen. Mogelijkheden zijn:

  • Senioren: organisatie voor senioren bij de gemeente, seniorenwerking binnen de sportfederaties, rusthuizen, algemene organisaties met specifieke seniorenwerking bv. VGC…
  • Personen met een beperking (fysiek of verstandelijk): instellingen, federaties, federaties voor mensen met een beperking, inclusief werken, …;
  • Gevangeniswezen;
  • Jongeren in instellingen;
  • Asielcentrum;
  • Sportkampen, taalkampen bij de VGC (Brussel), of in andere grootsteden;

De stagiair spreidt de 60u effectieve stage bij voorkeur over verschillende maanden.

Deelname aan Kamp Herentals wordt gewaardeerd als 40u stage personen met een beperking.

Stageopdrachten

De stage kan maar aanvatten nadat de stagiair een feedforward gesprek heeft gehad met de stagebegeleider. Daar worden de concrete inhoud, doelstellingen en opdrachten vastgelegd. Deze worden vooraf aan de stage op het portfolio geplaatst. De stagiair bespreekt dit vooraf met de stageplaats.