2BR Project

Inhoud en planning

De student organiseert een sportief evenement voor een doelgroep naar keuze.  De organisatie van het sportieve evenement gebeurt op basis van een vooraf uitgeschreven draaiboek (cfr Didactiek BR 2). 

 

Stageopdrachten

Het evenement omvat een dag van min 10 uur voor een doelgroep naar keuze.  Hierin zitten zo wel de voorbereiding van de dag (plaatsen van toestellen of tuigen, plaatsen van pijlen en symbolen, briefing van medewerkers, plaatsen en taakverdeling van seingevers, opvolging van de nodige veiligheidsvoorzieningen, …)

De sportieve activiteiten duren minimum 5 uur en er moeten minimum 40 deelnemers aan het evenement deelnemen.

Tijdens dit evenement zal de student delegeren, organiseren, begeleiden en evalueren.