2BR Clubstage 2

Inhoud en planning

De clubstage is een stage in een sportclub waarbij de student een ploeg of groep sporters zal begeleiden over een langere periode / seizoen. De stage verloopt onder supervisie van dezelfde lesgever als tijdens de clubstage 2.1, omvat min. 20 units training geven en 2 units  mesotaken uitvoeren (max 1 unit per taak).

ijdens de 20 units actieve stage zal de student één van de belangrijkste bewegings- of persoonseigenschappen binnen zijn/haar sport actief observeren en hierover rapporteren.  Deze KLUSCE-factoren, mentale aspecten of een ander facet van de sport wordt in samenspraak met de stagebegeleider bepaald tijdens het reflectiegesprek.  Dit gesprek vindt plaats na het afronden van clubstage 2.1.

Stageopdrachten

Het stageproces wordt opgedeeld in 22 units. Een unit staat gelijk met een training die 1u – 1,5u duurt. Indien je langere trainingen geeft, dien je af te spreken met je stagebegeleider hoe de verdeling zit.

De student voert volgende taken tijdens de clubstage uit:

  • Trainingen geven (20 units), onder supervisie van de stagementor, aangepast aan de doelgroep. De activiteiten moeten passen binnen het ontwikkelingsplan van de doelgroep (LTAD-plan).
  • Daarnaast moet je als stagiair observeren en in kaart brengen hoe er tijdens de clubtrainingen op dit facet wordt gewerkt.
  • Je moet als stagiair zeker ook deelnemen aan een aantal nevenactiviteiten/mesotaken (2 units, max. 1 unit per activiteit) belangrijk in het clubgebeuren: vergaderingen, festiviteiten, coaching van een wedstrijd, …

Je geeft een sportactiviteit binnen een ander domein dan deze van het sportkamp aan jongeren tot maximum 18 jaar (jeugdwerking).

De stage over meerdere weken  wordt afgesloten met het invullen van een evaluatieverslag en het document beroepshoudingen door de stagementor.

Het gedurende een bepaalde tijd actief tot een club of organisatie behoren, bied je de mogelijkheid om deze organisatie beter te leren kennen zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak. De bedoeling van deze stage is dan ook als toekomstige bewegingsrecreant binnen het club – en verenigingsleven een plaats te vinden en deze rol te leren waarmaken.