Bijscholingen

Inhoud en planning

Je volgt één of meerdere vormingscursussen of een specialisatiecursus bij de VTS waarbij de keuze van de cursus volledig bij jezelf ligt.

Dit zal gevalideerd worden bij de stages van 3BR.

Stageopdrachten

De student zal, met het oog op het derde jaar, reeds een keuze maken:

Ofwel:     

  • 40u bijscholingen (of meerdere) in de brede zin (scheidsrechter, sporttechnisch, bestuurlijk, beleidsmatig, doelgroepen, …), gespreid over het tweede en het derde jaar BR.
  • de bijscholing om je reeds behaalde redderscursus op te frissen, kan hier ook voor in rekening gebracht worden.

Ofwel:     

  • het volgen van en slagen voor een VTS-cursus (min. 40u: 20u met 20u stage-uren) in een zelf gekozen sporttak ofwel van een andere organisatie. Bij dit laatste dien je vooraf een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in te dienen bij de stagecoördinator waarbij wordt nagekeken of deze cursus evenwaardig is aan deze van de VTS.
  • de redderscursus kan hier niet voor in rekening gebracht worden.

 

De bedoeling is om jouw praktische of theoretische vaardigheden uit te breiden zodat je in staat bent als bewegingsrecreant met een ruime algemene en/of specifieke basis op te treden.