Didactische stage 2.1

Inhoud en planning

De clubstage is een stage in een sportclub waarbij de student een ploeg of groep sporters zal begeleiden over een langere periode / seizoen. 

Stageopdrachten

Het stageproces wordt opgedeeld in 22 units. Een unit staat gelijk met een training die 1u – 1,5u duurt. Indien je langere trainingen geeft, dien je af te spreken met je stagebegeleider hoe de verdeling zit.

De student voert volgende taken tijdens de clubstage uit:

  • Trainingen geven (2 units participatie + min. 18 units actief training geven), onder supervisie van de stagementor, aangepast aan de doelgroep. De activiteiten moeten passen binnen het ontwikkelingsplan van de doelgroep (jeugd).
  • Je moet als stagiair zeker ook deelnemen aan een aantal nevenactiviteiten/mesotaken (2 units, max. 1 unit per activiteit) belangrijk in het clubgebeuren: vergaderingen, festiviteiten, coaching, …

Je geeft een sportactiviteit binnen een andere sport dan deze van het sportkamp aan jongeren tot maximum 18 jaar (jeugdwerking).

De stage over meerdere weken  wordt afgesloten met het invullen van een evaluatieverslag door de stagementor.

Het gedurende een bepaalde tijd actief tot een club of organisatie behoren, bied je de mogelijkheid om deze organisatie beter te leren kennen zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak. De bedoeling van deze stage is dan ook als toekomstige bewegingsrecreant binnen het club – en verenigingsleven een plaats te vinden en deze rol te leren waarmaken.

Alle info kan je terugvinden in ECTS-fiche