Didactische stage 2.1

Clubstage

De clubstage is een stage in een sportclub waarbij de student een ploeg of groep sporters zal begeleiden over een langere periode / seizoen. 

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in via LINK. 

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiair de stage aanvatten.

De laatste dag om je stageovereenkomst in LINK te plaatsen is 20/10. Nadien is het niet meer mogelijk om de clubstage te starten.

Het stageproces wordt opgedeeld in 18 units. Een unit staat gelijk met een training die 1u – 1,5u duurt. Indien je langere trainingen geeft, dien je af te spreken met je stagebegeleider hoe de verdeling zit.

De student voert volgende taken tijdens de clubstage uit:

 • Trainingen geven (2 units participatie + min. 16 units actief training geven), onder supervisie van de stagementor, aangepast aan de doelgroep.
 • De activiteiten moeten passen binnen het ontwikkelingsplan van de doelgroep (LTAD-principe).
 • De stagiair geeft maximum 2x per week les.

Je geeft een sportactiviteit binnen een andere sport dan deze van het sportkamp aan jongeren tot maximum 18 jaar (jeugdwerking).

Het gedurende een bepaalde tijd actief tot een club of organisatie behoren, bied je de mogelijkheid om deze organisatie beter te leren kennen zowel op organisatorisch als op inhoudelijk vlak. De bedoeling van deze stage is dan ook als toekomstige bewegingsrecreant binnen het club – en verenigingsleven een plaats te vinden en deze rol te leren waarmaken.

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Pas bij goedkeuring kan de student starten met de stage. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en stagebezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Afwezigheid tijdens een stagebezoek betekent NA.

Voor elke unit schrijft de student een voorbereidingsfiche uit. Deze zijn inhoudelijk gefundeerd en kaderen in het ontwikkelingsplan (LTAD-principe) van de doelgroep waarmee de student werkt.

Het digitale portfolio wordt binnen de 14 dagen na het afronden van de stage binnen geleverd.

Onder de map: Taken,  Reflectie en verslag

Maak een aparte map per type stage, alles met handtekeningen

 1. Opdrachtenoverzicht (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
 2. EF Actieve stage en Document beroepshoudingen van mentor (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
 3. Planning stages BR (steeds verder aan te vullen)
 4. Curriculum vitae (steeds verder aan te vullen)
 5. Submap: Lesvoorbereidingen van je stage
 6. Ontwikkelings- / leerplan doelgroep (LTAD-plan)
 7. Verslag clubstage 2.1 in te vullen door de student.
 8. Individueel verslag op basis van de  EF en BH ingevuld door student (ifv zelfevaluatie)
Ter afronding vindt er met de stagebegleider een reflectiegesprek plaats.