1BR Kinderanimatie

Inhoud en planning

De stagiair kiest een speelpleinwerking (geen sportkamp) om stage te lopen binnen de aangegeven periode.

De stage gaat over minimum 30 units stage op een speelplein.

De stagiair dient deze stage binnen dezelfde week te lopen en min. 5 hele dagen.

De stagiair kan stage lopen vanaf de kerstvakantie 2023 tot 14 april 2024.

Stageopdrachten

De stagiair wordt als monitor ingeschakeld bij kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar. Daarenboven wordt van de stagiair verwacht dat hij/zij minstens 3 algemene taken (toezichten, opbouw, opruim …) vervult.
De opdracht moet gebeuren onder leiding van een actief betrokken en bekwame stagementor.
Tijdens de stage moet de student opdrachten verwerken die tijdens de lessen werden geoefend.

Volgende activiteiten moeten zeker verwerkt worden:

Kleine en grote spelen (cfr. Didactiek LO en stage LO), bewegingsspelen, werken met waardevol kosteloos materiaal, speelse bewegingsopdrachten met dit materiaal, kennismakingsspelen, vertellen, thematisch werken en inkleding.

Er moet tijdens de stage een rode draad zichtbaar zijn.

Er kan worden gewerkt in een thema, dit kan een thema zijn voor de 30 units stage of een thema per dag of halve dag. De stagiair dient ZELF de activiteiten uit te werken.