1BR Clubstage 2

Inhoud en planning

De stagiair kiest een (andere dan clubstage 1) sportclub om stage te lopen binnen de aangeven periode:

Min. 20u gespreid over min. 2 maanden.

Zelfstandig te plannen tijdens het tweede semester: van 1 februari tot 4 juni 2021.

De stagiair geeft de Infofiche Clubstage 2 af aan de stagementor.

Stageopdrachten

Observeren en participeren van het clubgebeuren, zowel tijdens trainingen als tijdens nevenactiviteiten.

Het is de bedoeling dat de student BR kennis maakt met de clubwerking en sportieve initiatieven, zowel op als rond het terrein. Min. 5 verschillende activiteiten kiezen. Bij voorkeur andere activiteiten dan tijdens stage 1. Zie ook infofiche clubstage 2.

 

Afronding van de stage

Documenten in Digitaal Portfolio 1 week na het afwerken van de stage, ten laatste op 4 juni 2021.

  • Evaluatie van de stagementor
  • Opdrachtenoverzicht¬† met handtekeningen