1BR Clubstage 2

Inhoud en planning

De stagiair kiest een sportclub (dezelfde als clubstage 1, maar niet de eigen clubwerking)  om stage te lopen binnen de aangegeven periode:

Min. 20 units gespreid over min. 2 maanden.

Zelfstandig te plannen tijdens het tweede semester: vanaf start 2de semester tot 7 juni 2024.

De stagiair geeft de Clubstage 2 – Infofiche af aan de stagementor.

Stageopdrachten

Observeren en participeren van het clubgebeuren, zowel tijdens trainingen als tijdens nevenactiviteiten.

Het is de bedoeling dat de student BR kennis maakt met de clubwerking en sportieve initiatieven, zowel op als rond het terrein. Min. 5 verschillende activiteiten kiezen. Bij voorkeur andere activiteiten dan tijdens stage 1. Zie ook infofiche clubstage 2.

Afronding van de stage

Documenten in Digitaal Portfolio 1 week na het afwerken van de stage, ten laatste op 7 juni 2024.

  • Evaluatie van de stagementor
  • Opdrachtenoverzicht  met handtekeningen