1LO Didactische practica BR

Didactische practica BR maakt deel uit van het OPO didactische practica. Dit wordt gecombineerd met didactische practica LO en onderwijskunde.

Didactisch practicum BR bestaat uit Fitness stage en Clubstage 1. Elk onderdeel wordt hieronder nader toegelicht. 

Alle info kan je terugvinden in de ECTS-fiche

Fitness stage

De stagiair zal min. 10 x 1u fitnessen in de fitnesszaak van de campus. Deze uren worden ingevuld door: max. 3u/week en max 2u/dag. De student heeft 7 weken de tijd om deze uren te realiseren.

Deze fitness-uren zijn onder begeleiding van een derdejaarsstudent fitness.

Zelfstandig te plannen tijdens het eerste semester: vanaf de conceptenweek tot de eerste week na de kerstvakantie. 

De stagiair werkt zowel met cardiotoestellen als met krachttoestellen.  

Indien de student wil fitnessen in een fitnesszaak buiten de campus, dient de keuze van fitnesszaak voorgelegd te worden aan de stagebegeleider. 

Enkel voor fitnessen buiten de campus:

De Stageovereenkomst wordt ingevuld en digitaal ondertekend door alle partijen. Nadien kan de student zijn/haar opdrachtenoverzicht mailen naar de stagebegeleider. 

Het volledig ingevulde Opdrachtenoverzicht wordt, vooraf aan de stage, gemaild naar de stagebegeleider(s).
Het is de verantwoordelijkheid van de student om dit opdrachtenoverzicht verder aan te vullen met de gepresteerde uren.

De student houdt zijn/haar aanwezigheden bij. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en bezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Na de stage fitness moet het gehandtekende opdrachtenoverzicht ingegeven worden in het Digitaal Portfolio.
 
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Clubstage 1

De stagiair kiest een sportclub om stage te lopen binnen de aangegeven periode:

Min. 10 units gespreid over min. 6 weken.

Zelfstandig te plannen tijdens het eerste semester: van 25 september 2023 tot 12 januari 2024.

De stagiair geeft de Clubstage 1 – Infofiche af aan de stagementor.

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit formulier wordt ingegeven via LINK.

De Stageovereenkomst wordt ingevuld en digitaal ondertekend door alle partijen. 

Pas als alle partijen de stageovereenkomst hebben gehandtekend mag de stagiaire de stage aanvatten.

Observeren en participeren van het clubgebeuren (niet de eigen clubwerking), zowel tijdens trainingen als tijdens nevenactiviteiten.

Het is de bedoeling dat de student BR kennis maakt met de clubwerking en sportieve initiatieven, zowel op als rond het terrein. 

Voorbeelden van observeren en participeren, waaruit min. 3 verschillende items gekozen dienen te worden:

  • Verschillende doelgroepen/leeftijden observeren
  • Bij verschillende coaches observeren
  • Helpen bij de trainingen
  • Bijwonen van techniektrainingen
  • Deelnemen aan de training
  • Deelnemen aan externe activiteiten (bv eetkermissen, organiseren van wedstrijden, voorstellingen, …)

Dit alles in samenspraak en met de goedkeuring van de trainer/ jeugdverantwoordelijke/ clubverantwoordelijke.

Het volledig ingevulde Opdrachtenoverzicht wordt, vooraf aan de stage, gemaild naar de stagebegeleider(s).

Het opdrachtenoverzicht wordt goedgekeurd door de stagebegeleider. 

De student houdt zijn/haar aanwezigheden bij. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en bezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Documenten in Digitaal Portfolio 1 week na het afwerken van de stage, ten laatste op de laatste dag van de stageperiode.

  • Evaluatie van de stagementor
  • Opdrachtenoverzicht  met handtekeningen

Flyer bezorgen aan stagebegeleider = NIET digitaal. 

  • De stagiair maakt een flyer/folder van de clubstage (= geen affiche of A4 blad, wel A4 gevouwen in 2 of 3) waarin de recreatiesport tot zijn recht komt. De stagiair maakt hierbij gebruik van topische vragen: doel, wat, waar, waarom, voor wie en hoe? Deze flyer wordt ingediend bij de stagebegeleider en wordt ook gedemonstreerd op de presentatiebeurs (zie verder: BR Didactische stage 1)
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.