Studenten gezocht voor leerbuddyproject te Halle

Beste allemaal

Stad Halle zet het leerbuddyproject verder en wil ook volgend schooljaar kinderen en jongeren begeleiden met hun schoolleerstof, algemene studiemethodiek of hen op andere levensdomeinen zoals het psychisch welbevinden, vrije tijd, opvoeding, … hulp bieden. En hiervoor zijn we op zoek naar studenten!

Wat?   

–        Het project start vermoedelijk 10/1/2022 terug op.

–        Doelgroep zijn maatschappelijk kwetsbare leerlingen van de 3de kleuterklas, lagere school en het secundair onderwijs.

–        Het gaat om leerlingen die nood hebben aan vakinhoudelijke bijles en/of coaching (‘leren leren’, taalondersteuning, vragen op andere levensdomeinen zoals het psychisch welbevinden, vrije tijd, stimuleren van ouderbetrokkenheid, …)

–        Ondersteuning wordt bij voorkeur bij de leerling thuis geboden. De stad en sommige scholen voorzien ook wel lokalen indien nodig.

–        We streven er zoveel mogelijk naar om gezinsgericht te werken. Indien de thuiscontext dit niet toelaat, is individuele begeleiding uiteraard ook een mogelijkheid.

–        Wat extra informatie over de vorige editie: https://www.halle.be/nieuwsberichten/wij-zoeken-nog-steeds-leerbuddies

Wat zoeken wij?

–        Aangezien het om uiteenlopende hulpvragen gaat, komen verschillende pedagogische opleidingen in aanmerking.

–        We zijn in eerste instantie op zoek naar studenten die dit kunnen doen in kader van vrijwilligerswerk, vanuit de opleiding en/of persoonlijke keuze. Wij kunnen geen voltijdse stage aanbieden. Het gaat eerder over een gespreid engagement en enkele uren per week. Indien het project toch in aanmerking zou komen voor een stage-opdracht, gelieve me dan te contacteren. We bekijken dan, afhankelijk van de concrete verwachtingen, of we hier al dan niet op kunnen ingaan.

Onze vragen naar jullie toe:

–        Is dit een project waarvoor jullie volgend schooljaar (januari 2022) studenten ter beschikking kunnen stellen in kader van vrijwilligerswerk/stage?

Zo ja,

o   Over welke school/opleiding gaat het?

o   Welke trajecten (vakinhoudelijke bijles, gezinsgericht werken, studiebegeleiding algemeen, coaching psychisch welbevinden, …) zijn er mogelijk?

o   Wat zijn de inhoudelijke voorwaarden van de opdracht (uit wat mag het aanbod bestaan?, welke doelgroep afbakening?, wat zijn de concrete verwachtingen naar de stageplaats?, binnen welke periode is dit mogelijk en voor hoeveel uren?, wat met evaluatie?, wat met verslaggeving?, …)

Zo niet,

Staan jullie er dan wel voor open om deze informatie, van zodra concreter, te verspreiden naar al jullie studenten? Zij kunnen zich namelijk ook onafhankelijk kandidaat stellen. Naar welke contactpersoon mag ik deze informatie dan op dat moment versturen?

Indien nog vragen, laat gerust weten!

Met vriendelijke groeten,

 

Evy Neuteleers

Deskundige kinderen & jongeren

T 02 365 97 56 | GSM 0478 91 02 35

jong@halle.be | www.jonginhalle.be

Banner

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.