Stage zorg en remediëring

In de 3e opleidingsfase krijgen onze studenten, tijdens de Module Zorg een initiatie in zorg(beleid). De studenten maken kennis met de zorgkaders (zorgcontinuüm, handelingsgericht werken, M-decreet, UDL,…) en leren oog  hebben voor specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Nu kinderen met specifieke onderwijsbehoeften omwille van het M-decreet steeds vaker in het gewone onderwijs worden opgevangen, is de nood aan samen nadenken over optimale zorg van groot belang. Ook eerder in de opleiding worden onze studenten via het leren ontwerpen van brede basiszorg met binnenklasdifferentiatie en remediëring voorbereid op het werken binnen een zorgbrede school.

Onze studenten leren dat onderwijs op maat bieden gebeurt in samenspraak: in team, met partners buiten de school, al co-teachend, met ouders en niet in het minst, ook met het kind zelf. Doorheen de opleiding zouden de studenten een positieve grondhouding ten opzichte van zorg moeten ontwikkeld hebben.

Voor deze stage laten we studenten de keuze om te kiezen voor buitengewoon onderwijs of om het werk van een zorgleraar/-coördinator te verkennen.

Zorgcoördinator/zorgleraar

We willen de focus van onze studenten verbreden door hen te laten participeren in verschillende taken om hen zo een breed beeld te geven van de functie van zorgleerkracht/zorgcoördinator. Daarnaast willen we hen activeren door een individuele taakstelling (stageproject) te laten opnemen en realiseren tijdens de stageweek.

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op samen opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.

Na de stage ontvangen we graag feedback van de mentor. Je kan het document hier raadplegen.

Buitengewoon onderwijs

Binnen deze veranderende context van zorg willen we studenten blijvend de kans bieden om stage te lopen in het buitengewoon onderwijs. Niet alleen omdat we in Vlaanderen een heel goed werkend, kwaliteitsvol BuO hebben waar door hen ontzettend veel kan geleerd worden inzake het bieden van onderwijs op maat; ook omdat de samenwerking met leerkrachten uit het BuO steeds intenser zal worden.

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op samen opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.

Na de stage ontvangen we graag feedback van de mentor. Je kan het document hier raadplegen.