Stage schoolproject

18 t/m 22 januari 2021

Impressieweek (opleiding – campus)

 

Studenten en docenten doen samen impressies op in functie van het project.

 

26 t/m 28 januari 2021

Muzische stage

Studenten gaan onder begeleiding van kunstenaars aan de slag met hun impressies.

28 januari 2021

Leergroep

Bepalen van een project-concept

 

29 januari 2021

Stage

 

 

-Beginsituatie verkennen.

-Lesopdrachten bespreken voor de oefenlessen / actieve stage.

-Brainstorm

-Studenten worden actief ingeschakeld in de klas.

29 januari 2021

Leergroep

Uitzetten inhoudelijke krijtlijnen van het project.

 

9 februari 2021

 

Stage (voormiddag)

 

 

-Studenten leggen hun projectconcept voor en bespreken het grondig met de mentoren.

25 februari 2021

 

Stage + oefenlessen (2 lessen)

-Studenten en mentoren bespreken het verloop van het project.

-Studenten leggen hun weekplanning, lesideeën en co-teaching voor en spreken af wanneer en hoe de lesfiches doorgestuurd worden.

-Studenten geven hun oefenlessen (in co-teaching).

 

2 maart 2021

Stage

 

 

 

-Studenten en mentoren bespreken het verloop van het project en maken afspraken over materiaal,…

 

15 t/m 26 maart 2021

Actieve stage

 

 

 

 

 

 

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op samen opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.

Na de stage ontvangen we graag de feedback van de mentor. Hier kan je het feedbackverslag raadplegen.

De studenten worden tijdens de impressieweek geïnspireerd door allerlei culturele en/of kunstzinnige projecten, tentoonstellingen, activiteiten rond het thema. Tijdens de muzische stage verkennen de studenten het thema aan de hand van verschillende kunstdisciplines en werken ze toe naar een toonmoment.