Stage thema en zorg

De stage thema en zorg gaat door de de 3de graad.

De klemtoon van deze stage ligt op zorg, meer bepaald op binnenklasdifferentiatie, zelfstandig werk, gericht fouten analyseren van leerlingen en een eerste stap in het remediëren. In de module zorg –in de derde opleidingsfase- wordt dieper ingegaan op dat laatste. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan thematisch werken.

Datum

Inhoud praktijkdagen

Praktische afspraken met de mentor

18 maart 2021

Stage

 

– Stagehandleiding doornemen

– Leerkansen bespreken voor de komende stagedagen (co-teaching, persoonlijke leerdoelen realiseren, overleg, observatie, …)

– Lesopdrachten van de oefenlessen bespreken

– Thema tijdens de actieve stage bepalen

 

30 maart 2021

Stage

 

– Brainstorm thema (50 min.)

– Oefenlessen

– Co-teachen, ondersteunen van de klaswerking, differentiatie verkennen

– Lesopdrachten actieve stage bespreken waarbij ruimte is voor een thema, contractwerk of hoekenwerk en remediëring

 

20 april 2021

Leergroep

 

 

Stagevoorbereiding

On campus

29 april 2021

Stage

– Oefenlessen

– Co-teachen, ondersteunen van de klaswerking, differentiatie verkennen

– Vragen over lesonderwerpen bespreken.

Ten laatste op 4 mei

Stagerooster opladen in het digitaal portfolio – administratie (Toledo)

4 mei 2021

Stage

– Oefenlessen

– Co-teachen, ondersteunen van de klaswerking, differentiatie verkennen

– Vragen over lesonderwerpen bespreken.

12 mei 2021

Stage

 

– Oefenlessen

– Co-teachen, ondersteunen van de klaswerking, differentiatie verkennen

– Mentor en student bekijken samen de volledige stagemap en het thema, maken afspraken over aanpassingen die moeten gebeuren en wanneer deze opnieuw worden voorgelegd, materiaal,…

17 t/m 28 mei 2021

 

Actieve stage

-De student start de stage met een volledige stagemap en themamap die steeds ter inzage liggen in de klas.

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.

Na de stage ontvangen we graag de feedback van de mentor. Je kan het document hier raadplegen.