Stage methodeschool

Deze stage wordt uitzonderlijk niet georganiseerd in het academiejaar 2020-2021. Omwille van de coronamaatregelen vanaf maart 2020 hebben studenten geen actieve stage meer gelopen. Er werd voor geopteerd om extra stagedagen te organiseren om een zekere routine in de klas te verwerven (in de vorm van co-teaching met de mentor), lessen te ontwerpen, feedbackmomenten te voorzien,…

 

Als team vinden we het belangrijk dat de student leert nadenken over hoe het leren van kinderen op verschillende manieren vorm kan krijgen. Met deze stage hopen we dat de student zijn of haar visie kan verbreden. Het blijft immers essentieel een eigen visie te ontwikkelen en kritisch om te gaan met onderwijsvisies.

In de tweede opleidingsfase staan thematisch werken, projectwerk, zelfstandigheid, differentiatie,… centraal. Studenten gaan vanaf november zelf actief aan de slag met vakoverschrijdende thema’s waarin ze de input van kinderen verwerken. Deze stage is een boeiende kennismaking met topics die tijdens de colleges verder uitgewerkt worden.

Ter voorbereiding van deze stage krijgt de student informatie van gastsprekers over de principes eigen aan volgende onderwijssystemen: freinet-, jenaplan- en montessori-onderwijs. Vooraf leest de student teksten en bereidt hij/zij zich voor op de methode van de school waar hij/zij stage loopt.

De stagehandleiding bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onze visie op opleiden toegelicht. In het tweede deel kan je de concrete afspraken voor deze stage raadplegen.

Na de stage ontvangen we graag feedback van de mentor. Je kan het document hier raadplegen.