Gedifferentieerde stage

UPDATE: aanpassing stage

brief oefenstage 2021

Halverwege de opleiding organiseren we voor de studenten 2 EBaLO een beoordelingsvrije oefenstage, die hen de kans geeft om aan de slag te gaan met sterktes en werkpunten. Voor deze stage worden studenten in leergroep (10-tal studenten) aan een stageschool gekoppeld zodat ze ook samen kunnen voorbereiden en co-teachen, elkaar kunnen observeren en feedback geven. Gezien de huidige omstandigheden is het quasi onmogelijk om deze stage op dezelfde manier te laten doorgaan. 

We opteren er in de huidige omstandigheden voor om studenten gedurende het tweede semester aan één stageklas te koppelen. 

Concreet betekent dit dat de studenten de oefenstage zullen lopen in dezelfde stageklas als waar de stage thema en zorg doorgaat.

Datum

 

11 februari 2021

Leergroep 4: planning oefenstage

 

23 februari 2021

4 maart 2021

Workshops en voorbereiding op de campus

Werkdag

 

8 t/10 maart 2021

Stage: studenten realiseren hun activiteiten, vertrekkende vanuit hun persoonlijke leervragen.

Deze stage staat in het teken van remediëren en groeien. Studenten gaan samen in hun leergroep aan de slag met persoonlijke leervragen die ze meenamen uit eerdere praktijkervaringen. 

Concreet krijgt elke leergroep één stageschool toegewezen waar ze gedurende enkele dagen ‘carte blanche’ krijgen in enkele klassen. De leergroep wordt in heterogene groepjes verdeeld. Elk groepje is verantwoordelijk voor één klas. Studenten, stagebegeleiders en mentoren spreken op 11 februari af welke opdrachten zullen uitgevoerd worden gedurende de actieve stagedagen (8, 9 en 10 maart).

Vooraf bereidt elke student zijn deel voor, werken studenten samen aan activiteiten (al dan niet onder begeleiding van de stagebegeleiders). Op de hogeschool worden tevens workshops georganiseerd waarvoor studenten zich kunnen inschrijven (doelgericht werken, levend rekenen, emoties bij meertalige kinderen, stemgebruik…) vanuit een ervaren aandachtspunt, interesse of uitdaging. Het aanbod van de workshops (remediërend en verdiepend) zal voorafgaand aan deze stage worden bekend gemaakt.

Centraal in deze stage staat de kracht van samenwerking en van gerichte, begeleide observatie van elkaar. Door elkaar gericht te observeren en feedback te geven, kunnen ze van en met elkaar leren.